Teknik i förskolan

Teknik i förskolan

Tekniken spelar en stor roll i vårt samhälle. Dit räknas inte enbart tekniska prylar som vi tillhandahåller som olika hjälpmedel i vår livsföring. Ingelstam i Ginner och Mattsson (1996)beskriver några av de tekniska system som finns i vårt samhälle för att främja de mänskliga livsvillkoren som att äta, bo hålla sig ren, resa och kommunicera.

Teknikens historia kännetecknas av att människan alltid har drivits av nyfikenhet och vilja att förbättra och förenkla sin tillvaro. Från stenåldersmänniskan som upptäcker hur man gör upp eld till dagens människa som använder tekniken som en självklarhet i sin livsföring. Tekniken har dock alltid haft samma syfte – att förenkla och förbättra levnadsvillkoren för människan.

Ingelstam (1996) nämner vidare att Huges beskriver att både tekniken, föremålen och människorna påverkar varandra. Huges nämner hur koltrådslampan (uppfanns av Tomas Alva Edinson1878) öppnade vägen för vidsträckta och pålitliga belysningssystem.

Det finns mycket teknik i förskolan som lärare och barn inte ens reflekterar över att det är teknik ex kylskåp, frys spis, diskmaskin. Det är föremål som tas för givna idag. Inte heller funderar vi särskilt mycket på hur vi får vår mat på bordet, vilka olika tekniska system den går igenom för att nå fram till oss.

Vilken teknik kan barnen utforska i förskolan?

I förskolans kultur har det alltid funnit plats för konstruktionslekar. Lego, kapplastavar, nopper, byggklossar, mekano mm. tillhandahålls på de flesta förskolor. Även den mer skapande tekniken har tagit stor plats i förskolan som att erbjuda barnen, måla, rita, klippa, klistra, sy, väva, pärla mm. Även dagens moderna teknik som digitalkamera, dator tillhandahålls på förskolan idag. De är dagens moderna verktyg för att utveckla och föra lärandet framåt i förskolan både bland personal och barn. Däremot har det varit en tillbaka gång i erbjudandet av att snickra där barnen får utmana sig i hantering av verktyg och lite grövre material. Detta kan jag varmt rekommendera då barnens samspel med varandra driver utforskningen av teknik och problemlösningar framåt.

Då barnen enligt läroplanen för förskolan (98/10) ska ges möjlighet att fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar, så har vi på min förskola alldeles nyligen utvecklat en tekniklåda. Där får barnen möta dagens teknik som skrivare, mobiltelefoner, kamera mm som föräldrar har skrotat. Materialet blir ett utmärkt lärande om hur teknik är uppbyggt. Barnen skruvar isär och ifrågasätter och gör egna tolkningar av vad de ser för teknik. Ex kretskorten benämns som städer då det finns ”hus” i olika storlekar på dem. Just nu är barnen i ”skruva och upptäcka fasen” men jag väntar med spänning på att de ska bli nyfikna på att skruva ihop och skapa egna ”tekniska maskiner”.

Enligt läroplanen för förskolan(98/10) så ska förskolan lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.
Jag har fått en ökad förståelse av vikten av att vi tillhandahåller och låter barnen utforska teknik. Barnen ska utmanas och få grunden i förståelsen av olika tekniker som vi tillämpar i vårt samhälle. Detta tror jag kommer att leda till mer intresserade och ifrågasättande samhällsmedborgare angående det tekniksamhälle vi har som ständigt är under förändring.

Marie Andersson grp 4b

Referenser

Ginner, T. & Mattsson, G. (red.) (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur

Utbildningsdepartementet 1998 Läroplan för förskolan (Lpfö – 98). Stockholm: Regeringskansliet

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *